5236/LĐTBXH-VP V/v xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Thông tin văn bản 5236/LĐTBXH-VP

Hiệu lực văn bản

Còn hiệu lực

Số ký hiệu

5236/LĐTBXH-VP

Tên văn bản

V/v xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Ngày ban hành

13/12/2017

Ngày hiệu lực

13/12/2017

Loại văn bản

Công văn

Chuyên mục

Khác  

Tệp đính kèm

5236/LĐTBXH-VP

http://molisa.gov.vn/vi/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=35539

Tìm kiếm

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện