Ngày 18/01/2019, đoàn khảo sát thuộc Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD-ĐHĐN) bắt đầu làm việc tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE). Theo đó, VLUTE trở thành trường Đại học đầu tiên của Đồng bằng Sông Cửu Long tiến hành đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Page 1 of 65