THVL | Phóng sự: Trợ lực cho sinh viên thực hành nghiên cứu khoa học