Những người trẻ tuổi sẽ thi thố trong kỳ thi kỹ năng tay nghề quốc tế tại Abu Dhabi năm 2017, đó là những "người giỏi nhất". Họ đã chứng tỏ được tài năng đặc biệt của mình thông qua các cuộc thi kỹ năng, được sự lựa chọn ở các đội của 77 quốc gia và khu vực thành viên WorldSkill.

Ngoại trừ bốn kỹ năng với độ tuổi trên trên 25, Đối thủ sẽ không được lớn hơn 22 tuổi trong năm thi đấu.

Ở Abu Dhabi, họ sẽ thi đấu với khoảng 51 kỹ năng, hy vọng mang về nhà vàng, bạc, đồng hoặc thậm chí là giải thưởng Albert Vidal, được trao cho đối thủ cạnh tranh với điểm tổng thể cao nhất.

1254 đối thủ từ 58 quốc gia và vũng lãnh thổ. Tham gia 51 kỹ năng.

xem chi tiết...

Các kỹ năng rất cần thiết cho nền kinh tế toàn cầu và sự thịnh vượng tương lai của mọi quốc gia. WorldSkills nhận ra sức mạnh của kỹ năng và sự cần thiết để thúc đẩy và khuyến khích đào tạo nghề và giáo dục ở mức cao nhất. Các cuộc thi kỹ năng là một sự kiện về sự xuất sắc và là cơ hội duy nhất để chia sẻ kiến thức.

xem chi tiết...

Vào tháng 10 năm 2017 UAE sẽ cho thấy sự hiếu khách của mình khi chào đón 77 quốc gia thành viên và khu vực của gia đình WorldSkills.

Mỗi thành viên lựa chọn và đào tạo thí sinh của họ. Họ cũng có trách nhiệm thúc đẩy giáo dục và đào tạo nghề ở nước mình hoặc trong vùng. Các thành viên đưa ra một mạng lưới duy nhất để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với các tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới.

Ngày càng có nhiều thành viên của WorldSkills chứng minh rằng các ngành nghề truyền thống với những kỹ năng nghề nghiệp đa dạng
là rất quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu đang phát triển và phúc lợi xã hội và kinh tế của mọi người ở mọi nơi.

xem chi tiết...

VIỆT NAM

World Skills Abu Dhabi 2017

World Skills Abu Dhabi 2017

Những người trẻ tuổi sẽ thi thố trong kỳ thi kỹ năng tay nghề quốc tế tại Abu Dhabi năm 2017, đó là những "người giỏi nhất". Họ đã chứng tỏ được tài năng đặc biệt của mình thông qua các cuộc thi kỹ năng, được sự lựa chọn ở các đội của 77 quốc gia và khu vực thành viên WorldSkill.