Trên trang thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố danh sách các cơ sở giáo dục đại học; các trường cao đẳng, trung cấp sư phạm đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định. Theo đó Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định giai đoạn 2016-2018.

Chi tiết Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục của trường Đại học SPKT Vĩnh Long (Giai đoạn đánh giá: 2014 - 2018 ) (Dự thảo)

Góp ý dự thảo báo cáo tự đánh giá tại đây

http://www.moet.gov.vn/giaoducquocdan/khao-thi-va-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc/Pages/Default.aspx?ItemID=5762

Tìm kiếm

Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện