Các ngành đào tạo đại học chính quy

STT

Ngành đào tạo đại học chính quy

1

Công nghệ kỹ thuật Ô tô (3 chuyên ngành: Điện ô tô, Động cơ đốt trong, Khung gầm ô tô)

2

Công nghệ kỹ thuật Chế tạo máy (2 chuyên ngành: Công nghệ gia công kim loại, Công nghệ gia công chính xác CNC)

3

Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử (04 chuyên ngành):

4

Công nghệ thông tin (4 chuyên ngành: Hệ thống thông tin, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính)

5

An toàn thông tin

6

Công nghệ thực phẩm (3 chuyên ngành: Chế biến thực phẩm, Kiểm nghiệm thực phẩm, Chế biến thủy sản)

7

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (2 chuyên ngành: Kỹ thuật thiết kế cơ khí, Công nghệ vật liệu và đo kiểm tiên tiến)

8

Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử (2 chuyên ngành: Thiết kế hệ thống cơ điện tử, Thiết kế sản phẩm cơ điện tử)

9

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (2 chuyên ngành)

10

Thú y

11

Công tác xã hội

12

Công nghệ sinh học

13

Công nghệ kỹ thuật giao thông

14

Công nghệ kỹ thuật Nhiệt - Lạnh

15

Du lịch

16

Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

17

Sư phạm công nghệ

18

Luật

19

Luật kinh tế

20

Báo chí

21

Giáo dục mầm non

22

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

23

Chính trị học

24

Công nghệ dệt, may

Lưu ý: Hệ đại học Sư phạm kỹ thuật sinh viên được miễn 100% học phí.

Tìm kiếm

Chương trình đào tạo các ngành: