Các ngành đào tạo đại học vừa làm vừa học

STT

Ngành đào tạo đại học VLVH

1

Công nghệ kỹ thuật Ô tô (3 chuyên ngành: Điện ô tô, Động cơ đốt trong, Khung gầm ô tô)

2

Công nghệ kỹ thuật Chế tạo máy (2 chuyên ngành: Công nghệ gia công kim loại, Công nghệ gia công chính xác CNC)

3

Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử (4 chuyên ngành: Hệ thống điện, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Điện tử truyền thông)

4

Công nghệ thông tin (4 chuyên ngành: Hệ thống thông tin, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính)

5

Công nghệ thực phẩm (3 chuyên ngành: Chế biến thực phẩm, Kiểm nghiệm thực phẩm, Chế biến thủy sản)

6

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (2 chuyên ngành: Kỹ thuật thiết kế cơ khí, Công nghệ vật liệu và đo kiểm tiên tiến)

7

Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử (2 chuyên ngành: Thiết kế hệ thống cơ điện tử, Thiết kế sản phẩm cơ điện tử)

8

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (2 chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển, Tự động hóa)

9

Thú ý

10

Công tác xã hội

11

Công nghệ sinh học

12

Công nghệ kỹ thuật Giao thông

13

Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

14

Giáo dục mầm non

15

Du lịch

16

Luật

17

Luật kinh tế

18

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

19

Báo chí

Tìm kiếm

Chương trình đào tạo các ngành: