Đánh giá Kỹ năng nghề

STT

Nghề đánh giá

1

Điện công nghiệp

2

Công nghệ ô tô

3

Cắt gọt kim loại trên máy CNC

4

Cắt gọt kim loại trên máy tiện vạn năng

5

Hàn

6

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

7

Điện tử công nghiệp

8

Vận hành sửa chữa thiết bị điện lạnh

9

Cơ điện tử

10

Thiết kế đồ họa

Tìm kiếm

Chương trình đào tạo các ngành: