Sau đại học

STT

Các ngành đào tạo Thạc sĩ

1

Công nghệ thông tin

2

Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

3

Kỹ thuật điện tử

4

Kỹ thuật điện (Thiết bị điện)

5

Kỹ thuật cơ khí động lực

6

Giáo dục và phát triển cộng đồng

7

Luật học

8

Quản lý giáo dục

9

Chính trị học

10

Triết học

11

Toán học

12

Văn học

13

Hóa học

14

Giáo dục học (Bậc mầm non và tiểu học)

15

Giáo dục thể chất

16

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn: Kỹ thuật công nghiệp, Giáo dục chính trị, Toán, Ngữ văn, Hóa, Sinh, Lịch sử, Vật lý, Tiếng anh

⇒ Xem chi tiết Chương trình đào tạo các ngành

Tìm kiếm

Chương trình đào tạo các ngành: