Thạc sĩ Trần Thị Tố Loan

Thông  tin giảng viên TRẦN THỊ TỐ LOAN

Đơn vị công tác: Khoa CNTT - Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ              Chuyên ngành: Khoa học máy tính

Hướng đề tài nghiên cứu:

Đang cập nhật...

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Công nghệ thông tin (Phòng C601)

Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.