Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Yến

Thông  tin giảng viên NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN

Đơn vị công tác: Khoa CNTT - Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ              Chuyên ngành: Hệ thống thông tin

Hướng đề tài nghiên cứu:

Đang cập nhật...

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Công nghệ thông tin (Phòng C601)

Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.