ThS.NCS Lê Thị Hoàng Yến

Thông  tin giảng viên LÊ THỊ HOÀNG YẾN

Đơn vị công tác: Khoa CNTT - Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ              Chuyên ngành: Hệ thống thông tin

Nghiên cứu sinh chuyên ngành: Hệ thống thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu: xử lý ảnh-thị giác máy, GIS, big data, hệ hỗ trợ ra quyết định, kiến trúc hướng dịch vụ, phát triển ứng dụng nền Web.

Các học phần giảng dạy: lập trình căn bản, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, xử lý ảnh, lập trình Windows Forms, lập trình Web.

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Công nghệ thông tin

Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.