Thạc sĩ Nguyễn Duy Phúc

Thông  tin giảng viên NGUYỄN DUY PHÚC

Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo - Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Chức vụ: Phó trưởng phòng   Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ              Chuyên ngành: Hệ thống thông tin

Hướng đề tài nghiên cứu:

Đang cập nhật...

Địa chỉ liên lạc:

Phòng Đào tạo

Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Blog: duyphucit.wordpress.com