Thạc sĩ Lê Quốc Lâm

Thông  tin giảng viên LÊ QUỐC LÂM

Đơn vị công tác: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ              Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Hướng đề tài nghiên cứu:

Đang cập nhật...

Địa chỉ liên lạc:

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (Phòng B205)

Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

73 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Vĩnh Long

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.