Tải về:

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VĨNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Vĩnh Long,  ngày 01 tháng 8 năm 2018

PHIẾU KHẢO SÁT

V/v Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung dự thảo tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi, giá trị văn hóa

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh long

     Kính gửi: Quý lãnh đạo qua các thời kỳ, giảng viên, cựu giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên và quý doanh nghiệp đã cùng đồng hành với nhà trường trong suốt thời gian qua.

     Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long xin chân thành cảm ơn và gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả quý lãnh đạo qua các thời kỳ, giảng viên, cựu giảng viên, cựu sinh viên, sinh viên và doanh nghiệp đã tin tưởng học tập, làm việc, hợp tác, chia sẻ trong thời gian vừa qua.

     Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh long được Thủ tướng chính phủ ký Quyết định số 2152/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 11 năm 2013 về việc Thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

     Với mục tiêu ngày càng chuẩn hoá chất lượng hoạt động, hướng tới trở thành một trong những đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và đào tạo nghề, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long mong muốn được lắng nghe những nhận xét, đóng góp quý báu của quý lãnh đạo qua các thời kỳ, giảng viên, cựu giảng viên, cựu sinh viên, sinh viên và doanh nghiệp về các nội dung dự thảo: sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, giá trị văn hóa của Nhà trường. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý lãnh đạo qua các thời kỳ, giảng viên, cựu giảng viên, cựu sinh viên, sinh viên và doanh nghiệp.

     Kính mong quý lãnh đạo qua các thời kỳ, giảng viên, cựu giảng viên, cựu sinh viên, sinh viên và doanh nghiệp xem bản dự thảo đính kèm và vui lòng điền hoặc đánh dấu vào mỗi lựa chọn sau:

1. Hoàn toàn đồng ý          2. Đồng ý          3. Chưa rõ ràng          4. Không đồng ý

I. Ý kiến đóng góp về sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi

II. Ý kiến đóng góp về mục tiêu chất lượng

Ý kiến khác:

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý lãnh đạo qua các thời kỳ, quý doanh nghiệp giảng viên, cựu giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên!

fit