Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Thông tin chung

  • Tên tiếng Anh: Office of Educational Testing and Quality Assurance
  • Địa chỉ: Phòng B205, Cơ sở 1, trường Đại học SPKT Vĩnh Long
  • Điện thoại: (+84) 0270 3 862456