Phòng Kế hoạch - Tài chính

Thông tin chung

Tên tiếng anh: Office of Accounting and Monetary Affairs

Địa chỉ: Phòng B104, Cơ sở 1, trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Điện thoại: (+84) 0270 3 821228