Phòng Tổ chức - Hành chính

Thông tin chung

Tên tiếng anh: Office of Personnel Management and Administration

Địa chỉ: Phòng B101, Cơ sở 1, trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Điện thoại: (+84) 0270 3 822141 Fax: (+84) 0270 3 821003