Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí năm 2018-2019

Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí năm 2018-2019

1. Quyết định, danh sách sinh viên được giảm 70% học phí

    Download: https://drive.google.com/file/d/0B11kVOHr8Y_bdGd2WmhuNUN2QzB4UG05ZDBSZklXWl81eTVZ/view?usp=sharing

2. Quyết định, danh sách sinh viên được miễn 100% học phí

    Download: https://drive.google.com/file/d/0B11kVOHr8Y_bSThnaDcwLV9JZnNaeTZqMXpvWDc1OTB2TWlr/view?usp=sharing