Công ty CP Ôtô Trường Hải - An Giang tuyển dụng tháng 8/2018