Toyota Cần Thơ tuyển dụng tháng 10/2018

Toyota Cần Thơ (TCTC) hiểu rằng, mỗi cá nhân đều có thế mạnh khác nhau. Do đó, nhiệm vụ của chúng tôi là khơi gợi, truyền cảm hứng và tạo điều kiện cho bạn phát huy điểm mạnh đó, cũng như giúp các bạn định hướng tích cực, để việc phát triển của cá nhân bạn luôn song hành cùng với sự phát triển của công ty.

Và giờ đây, để chuẩn bị cho việc phát triển và mở rộng hệ thống, chúng tôi cần bạn ở vị trí:

1. Nhân viên Tài chính (02 vị trí- tại Cần Thơ hoặc An Giang)

2. Cố vấn dịch vụ (07 vị trí- tại Cần Thơ & An Giang)

3. Kỹ thuật viên Sửa chữa chung (11 vị trí tại An Giang)

4. Kỹ thuật viên Sơn (16 vị trí - tại Cần Thơ và An Giang)

5. Kỹ thuật viên Đồng (05 vị trí tại An Giang)

6. Kỹ thuật viên Lắp phụ kiện (02 vị trí tại Cần Thơ)

Xem chi tiết tại đây