Trung tâm Tin học

Tên tiếng anh: Center for Informatics

Địa chỉ: Cơ sở 1, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Điện thoại: +842703 828320

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức giảng dạy, thi và cấp chứng chỉ tin học.